AQUAKERT
WEBÁRUHÁZ


Online: 10

Aquakert Webáruház

Keresés áruházban

Főmenü
Menü

Vitronic 55

UV-C előszűrő

Kerti tó  >  Tószűrő  >  UV-C előszűrő  >  Vitronic  >  Vitronic 55

Kertitó Webáruház - OASE Vitronic UV-C előszűrő 1

Cikkszám: 57373
Tipus: Vitronic 55 UV-C előszűrő
UV-C telj. (W): 55
Tóméret max (l): 50000
Halastó méret max (l): 25000

Gyártó: OASE - Oase GmbH
Gyártó weboldala: www.oase-livingwater.com

Videó: -
Garancia: 2 év


Bruttó webshop ár: 73.501,- Ft

dbUV-C sugárzással biztonságosan eltávolítja a kórokozó baktériumokat és a lebegő algákat. Algamentes vizet biztosít a kerti tóban. Optikai működés ellenőrzés.
3,6

A termék értékelése!Piactér

PiactérPiactérDrágának találja?
Küldje el nekünk ajánlatát és mi 24 órán belül válaszolunk.
Ön mennyit adna érte ?
(egységár, csak számok)
,- Ft

Mennyiség


Név

E-mail

A szállítási cím irányítószáma


Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat:
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az általam önkéntesen szolgáltatott személyes adataimat (nev, email cím, irányítószám) az Aquakert Kft. (2600 Vác, Cserhát u. 13.; 12435007-2-13) mint adatkezelő kezelje a hozzájárulásom visszavonásáig direkt marketing célú megkereséshez, hogy számomra egyedi árajánlatot e-mailben elküldjön.
Adatkezelési Tájékoztató

Amennyiben beleegyezik kérjük ide írjon egy "kukac" jelet   
Egy próbát megér !

Vitronic 11/18/36/55


Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék Vitronic 11, 18, 36, 55 megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Valamennyi munkálatot a készülékkel csak a szóban forgó útmutatónak megfelelően szabad elvégezni. Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat a helyes és biztonságos használathoz. Őrizze meg gondosan jelen használati útmutatót. Tulajdonosváltás esetén adja tovább a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

Vitronic 11, 18, 36, 55, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
− Kerti tavak tisztításához.
− Tiszta vízzel történő üzemeltetésre.
− Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák és baktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiségben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni.

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:
− A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
− Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
− Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
− Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A OASE cég ezt a készüléket a technika aktuális állása és a fennálló biztonsági előírások szerint építette. Ennek ellenére a készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. Biztonsági okokból gyermekek és 16 évnél fiatalabbak, valamint olyan személyek, akik nem képesek felismerni a lehetséges veszélyeket, vagy jelen használati utasítást nem ismerik, nem használhatják a készüléket. Figyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által
− A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
− Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévő készüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
− Az elektromos rákötéseknek meg kell felelniük a nemzeti szabályozásoknak és ezeket kizárólag szakember kivitelezheti.
− Egy személy akkor számít szakképzett villanyszerelőnek, ha képesítése, ismeretei és tapasztalata alapján képes felmérni és elvégezni a munkát. A szakember képes kell hogy legyen a lehetséges veszélyek felismerésére, és a vonatkozó nemzeti és regionális és normák és szabályok betartására.
− Ha kérdése, vagy problémája van, forduljon villanyszerelő szakemberhez.
− A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, a készülék és a tápáram paraméterei megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, valamint a csomagoláson, és ebben az útmutatóban találhatóak meg.
− A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
− A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történő felhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
− A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
− A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
− A csatlakozókat védje a nedvességtől.
− A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
− Sérült vezeték, vagy ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
− Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
− A vezetéket védve helyezze el, így kizárhatóak a sérülések és senki nem bukik fel benne.
− Ne nyissa fel a készüléket, vagy az alkatrészeket, ha erre az útmutató nem szólítja fel kifejezetten.
− Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
− Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
− Szerelést csak OASE szakszerviz végezzen.
− A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
− A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
− A készülék, a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak, ezért a vízbe nem helyezhetők bele, ill. ott nem szerelhetők össze.
− A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.

Felállítás és csatlakoztatás
Óvintézkedések:
− A készüléket csak védőburkolattal üzemeltesse.
− A készüléket elárasztástól védett helyen, a víztől minimum 2 m biztonsági távolságra állítsa fel.

A készülék felállítása

Vitronic 11: Az eszköz fejét forgassa el ütközésig óra járásával ellenkező irányba és óvatosan húzza ki a házból
Vitronic 18, 36, 55: A készülék fejrésze bajonettzárral van rögzítve a házban. Nyomja be a bepattanó rögzítőnyelvet a házon, forgassa el a készülék fejrészét az óramutató járásával ellentétes irányba, és óvatosan húzza ki a házból.
A készüléket vízszintesen, lábazattal lefelé kell felállítani, és két csavarral kell rögzíteni. Más felszerelési helyzet nem megengedett!

Végezze el a csatlakoztatásokat

Az Oase legalább 1 bar nyomáshoz megfelelő tömlők használatát ajánlja.
− Rövidítse le a lépcsőzetes tömlővégeket a tömlőátmérőnek megfelelően.
− Helyezze rá a hollandi anyát a lépcsőzetes tömlővégre illessze fel a tömlőt a lépcsőzetes tömlővégre, és húzza rá a tömlőbilincset.
− Tegye be a lapos tömítéseket, ill. O-gyűrűket a hollandi anyákba, csavarozza fel a lépcsőzetes tömlővégeket a bemenetnél és a kimenetnél, majd kézzel húzza meg.
− Vitronic 18-55: Ha szükséges, fel lehet cserélni egymással az ellenőrző ablakot és a betápláló tömlőt mindkét bemenetnél.
Helyezze be az UVC-lámpát
− Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
− Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
- Óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.
− Ha eddig még nem történt meg, nyissa fel a készüléket (lásd: készülék felállítása)
Fontos! Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplő adatokkal.
− Lazítsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavar hegye belemélyedjen a szorítócsavar házába.
− Csavarozza ki a szorítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba.
− Enyhe forgató mozdulattal húzza ki a kvarcüveget az O-gyűrűvel együtt.
− A készülékhez mellékelt UVC-lámpát illessze be a készülék fejrészén lévő foglalatba.
− Helyezze be a kvarcüveget az O-gyűrűvel ütközésig a készülék fejrészébe.
− Az O-gyűrűnek az eszköz fejrésze és a kvarcüveg közötti hézagba kell illeszkednie.
− Húzza rá ütközésig a szorítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba.
− Húzza rá a lemezcsavart .

Utasítás!
A biztonsági kapcsoló miatt leszerelt UVC-ház esetében az UVC-lámpa nem kapcsolható be.

A készülék összeszerelése
− Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a készülék fejrészén nem sérült-e meg és szükség esetén cserélje ki.
− Tolja be a készülék fejrészét óvatosan, enyhe nyomással a házba ütközésig. Közben némileg forgassa el a
készülék fejrészét, hogy a csapok és hornyok egymásba kapaszkodjanak.
− Forgassa el ütközésig a készülék fejrészét óra járásával egyező irányba (Vitronic 11: A házon és fejrészen lévő nyilak egymásra mutatnak).

Üzembe helyezés
− Mielőtt vízbe nyúlna, feszültség-mentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
− A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.
Fontos: Először a szivattyút kapcsolja be, majd az UVC-előderítő készüléket. Vízátáramlás nélkül tilos üzemeltetni a készüléket.
A készülék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra kötötték.
Bekapcsolás: Csatlakoztassa a csatlakozót az aljzathoz.
Vitronic 11: Az ellenőrző LED jelzi, hogy az UVC-lámpa világít-e.
Vitronic 18, 36, 55: Az ellenőrzőablakon és az átlátszó lépcsőzetes tömlővégen keresztül látható, hogy kék fénnyel világít-e az UVC-lámpa.
Ellenőrizzen minden csatlakozást tömítettség szempontjából.
Kikapcsolás: Húzza ki a hálózati csatlakozót.

− Mielőtt vízbe nyúlna, feszültség-mentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
− A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

Optimális szűrőteljesítmény érdekében az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként ki kell cserélni.
Nyissa fel a készüléket (lásd: a készülék felállítása) Cserélje ki az UVC-lámpát (lásd: Az UVC-lámpa behelyezése)
Fontos! Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplő adatokkal.
Húzza ki és cserélje ki az UVC-lámpát. Tisztítsa meg a házat szintén belülről és kívülről is alaposan.

A kvarcüveg tisztítása
Tisztítsa meg a kvarcüveget nedves ruhával kívülről, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
Szerelje össze a készüléket (lásd: A készülék összeszerelése)

Tárolás / Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és ellenőrizze épségét.

Kopóalkatrészek

Az UVC-lámpa kopóalkatrész, és arra nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés

Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.
Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

100.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Aquakert Webáruház - OASE termékekAquakert Webáruház - FIRESTONE termékekAquakert Webáruház - MESSNER termékekAquakert Webáruház - VELDA termékekAquakert Webáruház - PONTEC termékekAquakert Webáruház - UBBINK termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.hu

Copyright ©, 2021 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2021. 03. 16. |