AQUAKERT
WEBÁRUHÁZ

kerti tó technika, tóépítés, tószűrés, tóápolás

Aquakert Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 7

Főmenü
Menü

Bitron 110C

UV-C előszűrő

Kerti tó  >  Tószűrő  >  UV-C előszűrő  >  Bitron  >  Bitron 110C

Kertitó Webáruház - OASE Bitron UV-C előszűrő 1

Cikkszám: 56902 (30501056902)
Tipus: Bitron 110C UV-C előszűrő
UV-C telj. (W): 110
Tóméret max (l): 110000
Halastó méret max (l): 55000

Gyártó: OASE - Oase GmbH
Gyártó weboldala: www.oase-livingwater.com

Videó: -
Garancia: 2 év


Bruttó webshop ár: 239.255,- Ft

dbUV-C sugárzással biztonságosan eltávolítja a kórokozó baktériumokat és a lebegő algákat. Algamentes vizet biztosít a kerti tóban. Optikai működés ellenőrzés, automatikus öntisztítás, állítható átfolyás szabályozás.
3.7 (3)

A termék értékelése! (1/5)Értékel

Piactér

PiactérPiactérDrágának találja?
Küldje el nekünk ajánlatát és mi 24 órán belül válaszolunk.
Ön mennyit adna érte ?
(egységár, csak számok)
,- Ft

Mennyiség


Név

E-mail

A szállítási cím irányítószáma


Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat:
Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az általam önkéntesen szolgáltatott személyes adataimat (nev, email cím, irányítószám) az Aquakert Kft. (2600 Vác, Cserhát u. 13.; 12435007-2-13) mint adatkezelő kezelje a hozzájárulásom visszavonásáig direkt marketing célú megkereséshez, hogy számomra egyedi árajánlatot e-mailben elküldjön.
Adatkezelési Tájékoztató

Amennyiben beleegyezik kérjük ide írjon egy "kukac" jelet   
Egy próbát megér !

Bitron 24C - 110C


Információk a használati utasításhoz

Első használat előtt, kérjük olvassa el a használati utasítást, és ismerkedjen meg a készülékkel. Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat a helyes és biztonságos használathoz.

Rendeltetésszerű használat
A Bitron-sorozatot – a továbbiakban készülék – csak normál tavak vizének tisztítására szabad használni.

Nem rendeltetésszerű használat
A készülék nem rendeltetésszerű használat és szakszerűtlen kezelés esetén veszélyt jelenthet az emberre. Nem rendeltetésszerű használat esetén megszűnik részünkről a felelősség, valamint az az általános üzemelési engedély.

CE-gyártói nyilatkozat
Az EG-irányelv (89/336/EWG) EMV-irányelve, valamint a kisfeszültségre vonatkozó (73/23/EWG) irányelv értelmében kinyilvánítjuk a konformitást. A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:
EN 60335-1, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

Biztonsági utasítások
Az OASE jelen készüléket a legkorszerűbb technika és az érvényben lévő biztonsági előírások szerint készítette. Ennek ellenére a készülék veszélyeztethet személyeket és dologi javakat, ha azt nem szakszerűen vagy nem az alkalmazási célnak megfelelően használják, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják gyermekek vagy 16 év alatti fiatalkorúak, valamint olyan személyek, akik a lehetséges veszélyeket nem képesek felismerni, vagy akik nem ismerik a használati utasítást! Kérjük, őrizze meg gondosan a használati utasítást! Tulajdonosváltás esetén adja tovább a használati utasítást. Valamennyi munkálatot a készülékkel csak a szóban forgó utasítással szabad elvégezni. A víz és elektromosság kombinációja nem előírásszerű csatlakozás vagy nem szakszerű kezelés esetén komoly sérülés- és életveszély forog fenn.

Figyelem! Veszélyes UV-sugárzás.
Az UVC-lámpa sugárzása veszélyes a szemre és bőrre! Soha ne működtesse a készülék lámpáját a készülékházon kívül, és soha tisztító rotor nélkül, mivel ez vizuális védelmet nyújt az UVC-sugárzás ellen. Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez!

Soha ne merítse a készüléket víz alá! Húzza ki az összes vízben található készülék és a berendezés hálózati csatlakozóját, mielőtt munkálatokat végezne a készüléken! A készüléket csak védőérintkezős dugaszoló aljzatról működtesse. A dugaszoló aljzatnak meg kell felelnie a mindenkori érvényes nemzeti előírásoknak. Biztosítsa, hogy a védővezeték megszakítások nélkül legyen a készülékig elvezetve. Soha ne használjon védőérintkező nélküli berendezéseket, adaptereket, hosszabbító- vagy csatlakozó vezetékeket! A hálózati csatlakozó vezetékeknek nem lehet kisebb keresztmetszetük a H05 RNF jelöléssel ellátott gumitömlő vezetékeknél. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620-nak. Biztosítsa, hogy a készülék 30 mA-nél nem nagyobb hibaáramú hibaáram elleni védőberendezéssel (FI vagy RCD) legyen ellátva. Ne működtesse a készüléket, ha személyek tartózkodnak a vízben! Soha ne szállítson más folyadékot, csak vizet! Soha ne nyissa fel a készülék házát, vagy hozzátartozó alkatrészeit, ha a használati utasításban erre nincs kifejezett utasítás. Soha ne üzemeltesse a készüléket vízátfolyás nélkül!
Fontos!: A készülék permanens mágnesekkel van felszerelve. A mágneses mező befolyásolhatja a szívritmus-szabályozókat.
Sérült kábel, kémlelőablak vagy ház esetén a készüléket nem szabad üzemeltetni! Húzza ki a hálózati csatlakozót! Ne hordozza ill. húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva. A kerti tavak és úszómedencék elektromos berendezéseinek meg kell felelniük a nemzetközi rendelkezéseknek. Hasonlítsa össze a táphálózat műszaki adatait a típustábla adataival. Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez! Olyan védetten fektesse le a kábelt, hogy a sérülések ki legyenek zárva. Csak olyan kábeleket használjon, melyek kültéri
használata megengedett. Biztosítsa a dugaljak csatlakozását nedvesség ellen.

Felállítás
A készüléket vízszintesen, a támasztó lábakkal lefelé kell telepíteni . Úgy helyezze el a készüléket hogy elárasztástól védve legyen! A készülék és a tó közötti távolságnak minimum 2 m-nek kell lennie. Úgy állítsa fel a készüléket, hogy az ne legyen közvetlen napsugárzásnak kitéve. Biztosítsa, hogy a készülék soha ne működjön vízátfolyás nélkül! Felszereléskor ügyelni kell a lapos tömítés és az O-gyûrû megfelelõ pozícionálásáról.

Üzembe helyezés
Kapcsolja be a szivattyút, és várjon, míg a készülék megtelik vízzel. Ellenőrizzen minden csatlakozást tömítettség szempontjából. Dugja be a hálózati csatlakozót. Ellenőrizze az UVC-lámpa és a tisztító rotor működését a kémlelőablaknál . Kék, váltakozóan világos és sötét fény esetén mindkét funkció rendben van.

Bypass (áteresztõ szelep)
A vízátfolyási mennyiséget a bypass-rendszerrel (áteresztő) lehet szabályozni. A betáplálástól víz áramlik a készülékbe. A víz egy része beállítástól függően közvetlenül lefolyhat a vízleeresztőn keresztül, mialatt a másik részét a készülékben UVC-fény világítja meg, és a vízleeresztőn keresztül folyik le. Az optimális tisztítást csak a vízátfolyás megfelelő beállításával lehet elérni. A megfelelő beállítás megfelel a szivattyú szállítási teljesítményének (l/h), ehhez mindkét forgókart azonos teljesítményre kell beállítani.

Az UVC-lámpa cseréje
Az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóra után kell cserélni.
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Nyomja meg a biztonsági rögzítőkart, forgassa el az eszköz fejét ütközésig, és húzza ki óvatosan a tisztító rotorral. Húzza le a tisztító rotort a kvarcüvegről. Csavarja le a szorítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányban, és húzza le könnyed mozdulattal a kvarcüveget az O-gyűrűvel. Húzza ki és cserélje ki az UVC-lámpát. A gumicsík az eredeti UVC-lámpán szállítási biztosító, és nem kell kicserélni. Az UVClámpa csak a készülék teljes összeszerelése után gyullad fel.
Fontos! Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai [W = Watt] egyeznek a típustábla adataival.
Vegye le az O-gyűrűt a kvarcüvegről, tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülése. Tisztítsa meg a kvarcüveget kívülről nedves kendővel. Ellenőrizze a kvarcüveget beszerelés előtt, hogy nem sérült-e. Tegye fel újra az O-gyűrűt a kvarcüvegre, és helyezze be a kvarcüveget ütközésig az eszköz fejébe. Az O-gyűrűnek az eszköz feje és a kvarcüveg közötti hézagban nyomódnia kell. A szorítócsavarral az O-gyűrű később újra a helyes véghelyzetbe nyomható. Csavarja fel a szorítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. Tolja rá a tisztító rotort a kvarcüvegre. Ellenőrizze az O-gyűrűt az eszköz fejénél, hogy nem sérült, és hogy megfelelően illeszkedik-e. Az O-gyűrűnek illeszkednie kell a kiszögellés előtt az eszköz fejénél. Tolja be óvatosan az eszköz fejét a házba. A tisztító rotor és a kvarc-üveg ekkor a hátsó felfogatásba tolódik a ház belsejében. Az eszköz fején lévő belső jelölésnek egyeznie kell a házon lévő jelöléssel. Tolja be óvatosan az eszköz fejét ütközésig a házba. Fontos: Ha az eszköz fejét nem lehet teljesen feltolni, akkor ellenőrizze, hogy a szorítócsavar ütközésig be van-e csavarva. Forgassa el az eszköz fejét enyhe nyomással a nyíllal ellentétes irányban ütközésig (az eszköz fején és a házon lévő jelölések egymásra mutatnak). A biztonsági rögzítőkarnak be kell akadnia. Először helyezze újra üzembe a szivattyút, majd dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.

A tisztító rotor cseréje
Ha a futófelület a kopási jelölésekig lekopott, akkor a tisztító rotort ki kell cserélni. A biztonsági utasításokat be kell tartani!
Nyomja meg a biztonsági rögzítőkart, forgassa el az eszköz fejét (G) a nyíl irányában ütközésig, és húzza ki óvatosan a tisztító rotorral. Húzza le a tisztító rotort a kvarcüvegről és cserélje ki. Az összeszerelés fordított sorrendben történik, úgy mint az UVC-lámpa cseréjekor. Először a szivattyút, utána a készüléket kell üzembe helyezni.

Tisztítás

Automatikus tisztítás
A tisztító rotort a vízáram folyamatosan forgatja a kvarcüveg cső körül. A készüléknek folyamatosan üzemelnie kell. Szakaszos üzemelés esetén makacs szennyeződések és vízkövesedés fordulhat elő, melyeket manuális tisztítás útján kell eltávolítani.

A kvarcüveg cső tisztítása
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Nyomja meg a biztonsági rögzítőkart, forgassa el az eszköz fejét a nyíl irányában ütközésig, és húzza ki óvatosan a tisztító rotorral. Húzza le a tisztító rotort a kvarcüvegről, és tisztítsa meg alaposan. Tisztítsa meg a házat szintén belülről és kívülről is alaposan. A kvarcüveget tisztítsa meg egy nedves kendővel, és tolja fel a tisztító rotort a kvarcüvegre. Az összeszerelés fordított sorrendben történik, úgy mint az UVC-lámpa cseréjekor. Először helyezze újra üzembe a szivattyút, majd dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba.

A kémlelőablak tisztítása
A biztonsági utasításokat be kell tartani! Nyomja meg a biztonsági rögzítőkart, forgassa el az eszköz fejét a nyíl irányában ütközésig, és húzza ki óvatosan a tisztító rotorral. Tisztítsa meg a kémlelőablakot belülről és kívülről. Fontos: A kémlelőablakot nem lehet kiszerelni! Az összeszerelés fordított sorrendben történik, úgy mint az UVC-lámpa cseréjekor. Először helyezze újra üzembe a szivattyút, majd dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba.

Tárolás/Telelés
Fagy esetén a készüléket le kell szerelni. Alaposan tisztítsa meg a készüléket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és tárolja szárazan, fagytól mentesen.

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpára, a kvarcüvegre, a szorítócsavarra és a rotorra a kopóalkatrészekkel együtt nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Hibás hálózati vezeték esetén a készüléket a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. Az UVClámpát külön kell megsemmisíteni. Forduljon szakkereskedőjéhez.

Legkedveltebb termékek

Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

200.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Aquakert Webáruház - OASE termékekAquakert Webáruház - FIRESTONE termékekAquakert Webáruház - MESSNER termékekAquakert Webáruház - VELDA termékekAquakert Webáruház - PONTEC termékekAquakert Webáruház - UBBINK termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.hu

Copyright ©, 2022 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2021. 10. 21. |