AQUAKERT
WEBÁRUHÁZ

kerti tó technika, tóépítés, tószűrés, tóápolás

Aquakert Webáruház

Keresés áruházbanOnline: 6

Főmenü
Menü

Biosmart 16000 UVC

átfolyó tószűrő

Kerti tó  >  Tószűrő  >  Átfolyó tószűrő  >  Biosmart  >  Biosmart 16000 UVC

Heti akció !8 % kedvezmény !
0
0

nap

0
0

óra

0
0

perc

0
0

Kertitó Webáruház - OASE Biosmart átfolyó tószűrő 1

Cikkszám: 57377 (30401157377)
Tipus: Biosmart 16000 UVC átfolyó tószűrő
UV-C telj. (W): 11
Tóméret max (l): 16000
Halastó méret max (l): 8000

Gyártó: OASE - Oase GmbH
Gyártó weboldala: www.oase-livingwater.com

Videó: -
Garancia: 2 év

Raktáron:


Akciós bruttó webshop ár: 99.898,- Ft

dbNagy szűrőfelületű átfolyó rendszerű kerti tó szűrő, a szennyezettségtől független állandó mennyiségű vízáteresztés. Oxigéndúsítás a víz speciális bevezetésével. UV-C technológia (Biosmart 16000) az algák biztonságos eltávolításához. Egyszerű tisztítás, alsó ürítőnyílás, beépített hőmérő.
Beépítése a tóparton, vízszint felett, szabad kifolyással lehetséges.
4.4 (6)

A termék értékelése! (1/5)Értékel
BioSmart 5000 - 16000


Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék BioSmart 5000/7000/14000/16000 megvásárlásával jó döntést hozott. Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Valamennyi munkálatot a készülékkel csak a szóban forgó útmutatónak megfelelően szabad elvégezni. Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat a helyes és biztonságos használathoz. Őrizze meg gondosan jelen használati útmutatót. Tulajdonosváltás esetén adja tovább a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
BioSmart 5000/7000/14000/16000, a továbbiakban "készülék", és a csomagolásban található minden más (alkat)rész kizárólag csak a következőképpen használható:
− Kerti tavak mechanikus és biológiai tisztítására
− Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.
A készülékbe beépített UVC lámpa az algák és baktériumok kiirtására való a tó vizéből. Ez a sugárzás kis mennyiségben is veszélyes a szemre és a bőrre. Az UVC lámpát tilos sérült burkolattal, a készüléken kívül, vagy más célokra használni.

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:
− A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni.
− Soha nem szabad vízátfolyás nélkül működtetni.
− Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
− Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.

Biztonsági utasítások
A OASE cég ezt a készüléket a technika aktuális állása és a fennálló biztonsági előírások szerint építette. Ennek ellenére a készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat. Biztonsági okokból gyermekek és 16 évnél fiatalabbak, valamint olyan személyek, akik nem képesek felismerni a lehetséges veszélyeket, vagy jelen használati utasítást nem ismerik, nem használhatják a készüléket. Figyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

− A víz és elektromosság kombinációja nem elõírásszerû csatlakoztatás vagy szakszerûtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
− Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévő készüléket.

Előírásszerű elektromos telepítés
− Az elektromos rákötéseknek meg kell felelniük a nemzeti szabályozásoknak és ezeket kizárólag szakember kivitelezheti.
− Egy személy akkor számít szakképzett villanyszerelőnek, ha képesítése, ismeretei és tapasztalata alapján képes felmérni és elvégezni a munkát. A szakember képes kell hogy legyen a lehetséges veszélyek felismerésére, és a vonatkozó nemzeti és regionális és normák és szabályok betartására.
− Ha kérdése, vagy problémája van, forduljon villanyszerelő szakemberhez.
− A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, a készülék és a tápáram paraméterei megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, valamint a csomagoláson, és ebben az útmutatóban találhatóak meg.
− A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
− A hosszabbító (pl. elosztóléc) és az elosztó meg kell hogy feleljen a szabadban történő felhasználás feltételeinek (fröccsenés-védelemmel ellátva).
− A készülék víztől számított biztonsági távolsága legalább 2 m kell hogy legyen.
− A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem szabad a H05RN-F jelölésű gumi tömlővezetékeknél kisebb keresztmetszettel rendelkezniük. A hosszabbító vezetékeknek eleget kell tenniük a DIN VDE 0620 követelményeinek.
− A csatlakozókat védje a nedvességtől.
− A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

Biztonságos működés
− Sérült vezeték, vagy ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
− Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
− A vezetéket védve helyezze el, így kizárhatóak a sérülések és senki nem bukik fel benne.
− Ne nyissa fel a készüléket, vagy az alkatrészeket, ha erre az útmutató nem szólítja fel kifejezetten.
− Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
− Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
− Szerelést csak OASE szakszerviz végezzen.
− A csatlakozóvezeték nem cserélhető ki. Egy sérült vezeték esetén a készüléket ill.az alkotórészeit ártalmatlanítani kell.
− A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a tóvízben nem tartózkodnak emberek!
− A készülék, a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak, ezért a vízbe nem helyezhetők bele, ill. ott nem szerelhetők össze.
− A csatlakozót és az aljzatot tartsa szárazon.
− A készüléket csak a mellékelt szűrőszivattyúval üzemeltesse.
− A szűrőnek semmi esetre sem szabad túlcsordulnia. Fennáll annak a veszélye, hogy a tó kiürül.

Felszerelés
Óvintézkedések:
− Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
− A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

Az Oase legalább 0,5 bar nyomáshoz megfelelő tömlők használatát ajánlja.
Rövidítse le annyira a lépcsőzetes tömlővégeket, hogy a csatlakoztatási nyílás megfeleljen a tömlőátmérőnek. Így elkerülhetőek a nyomásveszteségek. Állítsa a készüléket elárasztástól védetten sík és szilárd talajra. Tartson legalább 2 m távolságot a tó peremétől. Ügyeljen rá, hogy akadálytalanul hozzá lehessen férni a fedélhez, hogy munkálatokat lehessen végezni a készüléken.
Tolja rá ill. csavarja fel a tömlőt a lépcsőzetes tömlővégre, biztosítsa tömlőszorítóval, és csavarozza rá a lépcsőzetes tömlővéget a vízbevezetésre. Kellő lejtéssel (>1 %) fektesse le a vízkivezetés tóhoz vezető lefolyócsövét. Az Oase tanácsa: a megtisztított vizet patak formájában a tóba ajánlatos vezetni a víz oxigénnel történő kiegészítő dúsításához. A tisztító-kivezetéshez opcionálisan kifolyócső-készet kapható. Ehhez el kell távolítani a tisztító-kivezetésről a zárókupakot. Helyezze fel a hollandi anyát a tömlőre, tolja fel a tömlővégre a menet nélküli lépcsőzetes tömlővéget, és biztosítsa tömlőszorítóval. Csatlakoztassa a lépcsőzetes tömlővéget hollandi anyával és lapos tömítéssel a tisztító kivezetésre. Helyezze fel a menetes lépcsőzetes tömlővéget a másik tömlővégre, biztosítsa tömlőszorítóval, és csavarozza fel a zárókupakot lapos tömítéssel. Elegendő lejtéssel (>1 %) vezesse el a tömlőt a csatornába vagy a virágágyásba.

Üzembe helyezés
Figyelem! Soha ne működtesse a készüléket 0,2 bar-nál nagyobb víznyomással!
Figyelem! Soha ne működtesse a készüléket vízátfolyás vagy szivattyúszűrő nélkül!
Utasítás! A biztonsági kapcsoló miatt leszerelt UVC-ház esetében az UVC-lámpa nem kapcsolható be.

Bekapcsolás: Csatlakoztassa a csatlakozót az aljzathoz. A készülék automatikusan bekapcsol, ha azt az elektromos hálózatra kötötték.
Kikapcsolás: Húzza ki a hálózati csatlakozót.
Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a tömlők és a zárókupak megfelelő illeszkedését. Az UVC-előderítő készüléket
soha nem szabad vízátfolyás nélkül üzemeltetni.
Kapcsolja be a szivattyút, és várjon, míg a szűrőház megtelik vízzel. Ellenőrizzen valamennyi csatlakozást tömítettség szempontjából.
Csatlakoztassa az UVC-előderítő készülék hálózati csatlakozóját; a kék ellenőrző lámpa világít. Egy beépített hőmérséklet-érzékelő túlhevülés esetén automatikusan kikapcsolja az UVC-előderítő készüléket, lehűlés után az UVCelőderítő készülék automatikusan újból bekapcsol.
Fontos: Új telepítéskor a készülék teljes biológiai tisztítóhatását csak néhány hét elteltével éri el. Kiterjedt baktériumtevékenység csak + 10 °C-os alkalmazási hőmérséklettől kezdődően érhető el.

Tisztítás és karbantartás

Óvintézkedések:
− Mielőtt belenyúl a vízbe, mindig húzza ki a vízben található összes készülék hálózati dugaszát.
− A készüléken való munkavégzés előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
Figyelem! Ultraibolya sugárzás.
− Az UVC lámpát tilos a burkolaton kívül üzemeltetni.
− Az UVC lámpát tilos sérült burkolatban üzemeltetni.
Figyelem! Törékeny üveg.
- Óvatosan bánjon a kvarcüveggel és az UVC lámpával.

A biztonsági utasításokat be kell tartani! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a tóhoz vezető vízlefolyót. A szűrőközegeket rendszeresen (pl. négyhetente) ki kell tisztítani, de legkésőbb akkor, ha a vízkivezetésen zavaros vagy koszos víz táplálódik vissza a kerti tóba. Először végezzen gyorstisztítást. Ha ez nem elegendő, akkor végezzen komplett tisztítást. Ne használjon vegyi tisztítószereket.

Gyorstisztítás
Nyissa fel a szűrőfedelet és vegye le a szűrőházról. Húzza meg többször a tisztítófogantyúkat. Ezáltal összenyomódnak és mechanikusan tisztítódnak a szűrőhabok. Nyissa ki a tisztító-kivezetés zárókupakját, és engedje le a koszos vizet. Csavarja fel ismét a zárókupakot, és helyezze üzembe a készüléket (lásd az Üzembe helyezés c. pontot).

Komplett tisztítás
Nyissa fel a szűrőfedelet és vegye le a szűrőházról . Oldja ki a belső feledet és vegye le . Nyomja oldalirányba a szivacstartókon lévő mindkét bepattintható rögzítő kampót, és vegye ki a foglalatokat a habbal. Vegye le a szűrőhabokat a foglalatokról, és tisztítsa ki azokat tiszta vízzel. Nyissa ki a tisztító-kivezetés zárókupakját, és tisztítsa le a szűrőházat, a belső fedelet és a fedelet vízzel. Szerelje össze a szűrőt fordított sorrendben. A szűrőhabok elrendezése a víz folyási irányában: Először a durva szűrőhabok (kék), azután a finom szűrőhabok (piros). Csavarja fel ismét a zárókupakot, és helyezze üzembe a készüléket (lásd az Üzembe helyezés c. pontot).

Az UVC-előderítő készülék tisztítása

Nyissa fel a szűrőfedelet és vegye le a szűrőházról . Forgassa az UVC-előderítő készülék fejét óvatosan ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd óvatosan húzza le. Csavarja le a szorítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le könnyed forgató mozdulattal előrefelé a kvarcüveget az O-gyűrűvel .
Vegye le az O-gyűrűt a kvarcüvegről, tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülése. Tisztítsa meg a kvarcüveget nedves ruhával kívülről, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Tisztítsa meg a házat belülről és kívülről alaposan. Adott esetben cserélje ki az UVC-lámpát.
Összeszerelés: Helyezze fel az O-gyűrűt a keretig a kvarcüvegre, nyomja bele ütközésig a kvarcüveget a készülék fejébe, tegye fel a szorítócsavart, és húzza rá kézzel . Ellenőrizze a készülék fejénél lévő O-gyűrű épségét, helyezze fel az O-gyűrűt, és tolja be óvatosan, enyhén nyomva a készülék fejét a házba. A házon lévő csapoknak ekkor bele kell kapaszkodniuk a bajonettzár hornyaiba. Forgassa el gyengéden a készülék fejrészét az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig úgy, hogy a készülék fején és a házon lévő nyilak egymásra mutassanak.

Az UVC-lámpa cseréje
Optimális szűrőteljesítményhez az UVC-lámpát kb. 8000 üzemóránként cserélni kell.
Fontos! Csak olyan lámpákat szabad használni, melyek jelölése és teljesítményadatai egyeznek a típustáblán szereplő adatokkal.
Húzza ki az UVC-lámpát, és cserélje ki.

Tárolás / Telelés
8°C-os vízhőmérséklet alatt, vagy legkésőbb a várható fagyok esetén a készüléket üzemen kívül kell helyezni. Ürítse ki a készüléket, végezzen alapos tisztítást, és ellenőrizze a készülék sérüléseit. Vegye ki, tisztítsa meg, szárítsa ki és tárolja fagymentesen az összes szűrőközeget. A készüléket gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Úgy takarja le a szűrőtartályt, hogy ne juthasson bele esővíz. Ürítsen ki valamennyi tömlőt, csővezetéket és csatlakozást annyira, amennyire csak lehetséges.

Kopóalkatrészek
Az UVC-lámpa, a kvarcüveg és a szűrőhabok kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság.

Megsemmisítés
Ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa a készüléket! Ehhez az erre kijelölt visszavételi helyeket használja. Előtte a kábel levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
Az UVC lámpát az erre szolgáló visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa.

Kerti tó  -  Tószűrő  -  Átfolyó tószűrő  -  Biosmart

Biosmart 18000
Biosmart 16000 UVC
Biosmart 36000 (Biotec 10.1)

Legkedveltebb termékek

Kosár
A kosár tartalmaKosár
A kosár üres
Szállítás

200.000,- Ft feletti rendelés esetén
a belföldi házhozszállítás ingyenes !

Megbízható cég
Pénzügyileg Stabil Vállalkozás a Bisnode minősítése alapján

Webáruházunk optimális működéséhez cookie-kat használunk. A részletes Cookie (süti) szabályzatot itt olvashatja.   

Aquakert Webáruház - OASE termékekAquakert Webáruház - FIRESTONE termékekAquakert Webáruház - MESSNER termékekAquakert Webáruház - VELDA termékekAquakert Webáruház - PONTEC termékekAquakert Webáruház - UBBINK termékekAquakert Webáruház - GORILLA GLUE termékekAquakert Webáruház - HOMEPOND termékek

 

Kertitó Webáruház - www.kertitotechnika.hu

Copyright ©, 2024 Aquakert Kft Minden jog fenntartva!

| Kapcsolat | Üzleti minősítés |
| Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi Tájékoztató |
| Jogi nyilatkozat | Süti "cookie" szabályzat |
| Letöltés | Last Modified: 2024. 04. 09. |